Trong tháng 5 thanh khoản thị trường chứng khoán phái sinh tiếp tục tăng

Trong tháng 5 thanh khoản thị trường chứng khoán phái sinh tiếp tục tăng

Trong tháng 5/2021, giao dịch trên thị trường chứng khoán phái sinh tại HNX tiếp tục gia tăng. Trong đó, khối lượng giao dịch bình quân hợp đồng tương lai chỉ số VN30 là 209.707 hợp đồng mỗi ngày, tăng 11,27% so với tháng trước. Trong đó, kỳ hạn có khối lượng giao dịch cao nhất đạt 303,743 hợp đồng vào ngày 12/5/2021. Do đó, thị trường chứng khoán phái sinh tiếp tục tăng trưởng từ đầu năm đến nay. Tổng số gần 18 giao dịch trong 5 tháng đầu năm 2021, theo đó tương ứng bình quân 185,945 hợp đồng/phiên. KLGD bình quân lớn nhất trong tháng 5 đạt 209,707 hợp đồng/phiên.

Giao dịch VN 30 đạt bình quân 209.707 hợp đồng/phiên

Sở GDCK Hà Nội (HNX) cho biết, thị trường chứng khoán phái sinh tại HNX tiếp tục có diễn biến tăng trong tháng 5/2021. Cụ thể, sản phẩm hợp đồng tương lai chỉ số VN30 có khối lượng giao dịch bình quân đạt 209.707 hợp đồng/phiên. Tăng 11,27% so với tháng trước. Trong đó, phiên có khối lượng giao dịch cao nhất đạt 303.743 hợp đồng vào ngày 12/5/2021.

Khối lượng hợp đồng mở (OI) tại phiên giao dịch cuối tháng 5 đạt 26.969 hợp đồng. Giảm 16,84% so với tháng trước. Mức OI cao nhất trong tháng 5 đạt 37.471 hợp đồng tại phiên giao dịch ngày 10/5/2021.

Giao dịch VN 30 đạt bình quân 209.707 hợp đồng/phiên

Về cơ cấu nhà đầu tư tham gia giao dịch. Nhà đầu tư nước ngoài có tỷ trọng giao dịch chiếm 0,99% tổng khối lượng giao dịch toàn thị trường. Về nhà đầu tư trong nước, tỷ trọng giao dịch của nhà đầu tư cá nhân 78,86% khối lượng giao dịch toàn thị trường; nhà đầu tư tổ chức chiếm 20,14% khối lượng giao dịch toàn thị trường.

Như vậy, thị trường chứng khoán phái sinh có diễn biến tăng trưởng liên tục từ đầu năm. Tổng khối lượng giao dịch trong 5 tháng đầu năm 2021 đạt 17.996.675 hợp đồng. Tương ứng khối lượng giao dịch bình quân 185.945 hợp đồng/phiên. Trong đó, tháng 5 có khối lượng giao dịch bình quân lớn nhất đạt 209.707 hợp đồng/phiên.

Hợp đồng tương lai đáo hạn tháng 5

Với trường hợp mã hợp đồng tương lai đáo hạn tháng 5. Tại thời điểm niêm yết tháng 3, khi kỳ vọng đối với thị trường cơ sở tăng. Hợp đồng được giao dịch với giá cao hơn chỉ số VN30 Index. Tuy nhiên, cách một tháng đến thời điểm đáo hạn. Giá của hợp đồng tương lai bám sát và biến động đồng đều với chỉ số. Thanh khoản thị trường tập trung vào hợp đồng kỳ hạn ngắn. Đặc biệt khi thị trường cơ sở biến động.

VN30-Index tiếp tục biến động mạnh, sụt giảm hơn 100 điểm. Chỉ có dấu hiệu tăng điểm trong 3 ngày cuối tháng, Trong khi đó, khối lượng giao dịch trên thị trường chứng khoán phái sinh liên tục tăng và đạt kỷ lục mới.
Hợp đồng tương lai đáo hạn tháng 5
Tổng khối lượng giao dịch và giá trị giao dịch danh nghĩa của thị trường chứng khoán phái sinh tăng mạnh. Đạt 1.640.735 hợp đồng và 162.529,58 tỷ đồng. Tương ứng tăng 191,17% và 162,46% so với tháng 4. Khối lượng giao dịch bình quân đạt 74.579 hợp đồng/phiên. Giá trị giao dịch bình quân đạt 7.387,7 tỷ đồng/phiên. Với mức tăng lần lượt là 151,46% và 126,82% so với tháng trước.
Sự tham gia của nhà đầu tư tổ chức trong nước vẫn rất khiêm tốn. Chỉ chiếm khoảng 0,28% khối lượng giao dịch toàn thị trường. Hoạt động tự doanh của các công ty chứng khoán tăng gấp đôi so với tháng 4. Chiếm 2,18% khối lượng giao dịch toàn thị trường.
Khối lượng giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài trong tháng 5 tăng nhẹ so với tháng 4. Đạt 2.081 hợp đồng, chiếm 0,06% khối lượng giao dịch toàn thị trường. Tổ chức nước ngoài cũng bắt đầu giao dịch nhiều hơn trên thị trường chứng khoán phái sinh, với 992 hợp đồng được giao dịch, gấp 5 lần so với tháng 4.
Tags: , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *