Trái phiếu doanh nghiệp huy động gần 43.5 ngàn tỷ

Trái phiếu doanh nghiệp huy động gần 43.5 ngàn tỷ

Nền kinh tế thị trường đang hồi phục sau dịch, các công ty doanh nghiệp bắt đầu khởi động sau một thời gian khó khăn do ảnh hưởng của Covid-19. Nhiều doanh nghiệp huy động dòng tiền bằng cách tung ra trái phiếu. Khiến nhiều nhà đầu tư có thêm nhiều lựa chọn đầu tư. Không dưng lại ở đó số lượng trái phiếu được phát hành thành công tăng kỷ lục đây là một dấu hiệu tích cực cho thấy nền kinh tế đang dần hồi phục. Nhiều nhà đầu tư cũng không ngần ngại rót tiền vào trái phiếu bởi đây là một kênh đầu tư khá an toàn.

Trái phiếu doanh nghiệp là gì?

Trái phiếu là một sản phẩm tài chính mà một tổ chức phát hành (chính phủ hoặc doanh nghiệp) để huy động nguồn vốn vay từ nhà đầu tư. Tổ chức phát hành có nghĩa vụ thực hiện các cam kết nợ, bao gồm thanh toán lãi suất định kỳ và hoàn lại số tiền đầu tư ban đầu khi đến kỳ đáo hạn.

Từ định nghĩa trên, ta có thể liên hệ đơn giản rằng, trái phiếu doanh nghiệp là trái phiếu do doanh nghiệp phát hành, dưới dạng chứng chỉ hoặc bút toán ghi nợ. Doanh nghiệp có nghĩa vụ thanh toán cả lãi lẫn gốc cho chủ sở hữu khi đến kỳ hạn. Khi bạn mua trái phiếu của một công ty nào đó thì lúc này, bạn đang là chủ nợ của họ.

Trái phiếu doanh nghiệp là gì?

Trái phiếu doanh nghiệp được chia làm 2 loại như sau:

Trái phiếu niêm yết: Là loại trái phiếu được đăng ký và lưu ký đầy đủ tại Trung tâm lưu ký chứng khoán, đồng thời được giao dịch rộng rãi trên các sàn tập trung như HNX và HSX. Toàn bộ quá trình giao dịch đều phải dựa trên các quy định của Sở Giao dịch Chứng khoán.

Trái phiếu OTC: Hay còn gọi là trái phiếu phi tập trung, được giao dịch trên thị trường OTC. Giao dịch không bị ràng buộc bởi các chính sách pháp lý mà dựa trên những thỏa thuận mua bán riêng giữa các nhà đầu tư.

Phát hành thành công đạt gần 43.5 ngàn tỷ đồng

Về kết quả phát hành, giá trị phát hành thành công đạt gần 43.5 ngàn tỷ đồng. Chiếm 57.69% tổng giá trị đăng ký phát hành. Giá trị phát hành thành công gấp hơn 4 lần so với tháng 11.

Về cơ cấu phát hành, nhóm doanh nghiệp có quy mô phát hành lớn nhất trong tháng 12 là các tổ chức tín dụng, chiếm 55.13% tổng giá trị phát hành. Giá trị phát hành của các công ty bất động sản chiếm 5.88% tổng giá trị phát hành; các doanh nghiệp xây dựng chiếm 4.38%; các doanh nghiệp sản xuất chiếm 3.78%; các doanh nghiệp dịch vụ chiếm 1.61%; các doanh nghiệp chứng khoán chiếm 0.87%; còn lại là các doanh nghiệp khác chiếm 28.35% tổng giá trị phát hành.

Phát hành thành công đạt gần 43.5 ngàn tỷ đồng

Về phát hành TPDN quốc tế, trong tháng 12/2020. Có 1 doanh nghiệp đã phát hành thành công 160 triệu USD TPDN ra thị trường quốc tế. Với kỳ hạn phát hành bình quân đạt 5 năm.

Như vậy, trong năm 2020, đã có 2,408 đợt đăng ký phát hành TPDN riêng lẻ. Trong đó có 2,228 đợt phát hành thành công, tăng 2.46 lần so với năm 2019. Tổng giá trị phát hành thành công đạt 403.4 ngàn tỷ đồng. Chiếm 69% tổng giá trị đăng ký, tăng 35.9% so với năm 2019. Số doanh nghiệp phát hành thành công là 277 doanh nghiệp.  Trong đó có 2 doanh nghiệp đã phát hành thành công 345 triệu USD TPDN ra thị trường quốc tế.

Tags: , , , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *