Thái Bình đề xuất phương án khuyến công trong tình hình dịch bệnh

doanh nghiệp Thái Bình

Thái Bình là một tỉnh miền Bắc có nền kinh tế ổn định. Tuy nhiên, trước tình hình dịch bệnh hoành hành, nơi đây cũng chịu nhiều ảnh hưởng. Trong những tháng vừa qua, nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn và không có nhiều khả năng duy trì. Để hỗ trợ các doanh nghiệp trong địa bàn, UBND tỉnh đã có triển khai nhiều kế hoạch. Theo đó, tỉnh cũng có thêm chính khách khuyến công, kích thích công nghiệp phát triển. Với những nỗ lực này, tỉnh hi vọng sẽ vực dậy được kinh tế khu vực và giúp doanh nghiệp tiếp tục phát triển lên.

Thái Bình đề xuất khuyến công hỗ trợ mùa Covid

Thái Bình: Triển khai chương trình khuyến công nhằm hỗ trợ doanh nghiệp công nghiệp nông thôn. DNHN – Những năm trở lại đầy, nhờ chính sách của UBND Thái Bình đã hỗ trợ kinh phí đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp, hỗ trợ các cơ sở sản xuất công nghiệp điển hình xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật về áp dụng sản xuất sạch hơn… từ đó hấp dẫn thúc đẩy được doanh nghiệp công nghiệp nông thôn mạnh dạn đầu tư phát triển kinh tế, tạo điểm nhấn trong phát triển công nghiệp nông thôn của Thái Bình.

công nhân lao động

Những năm trở lại đây, tỉnh Thái Bình đã triển khai Chương trình khuyến công giai đoạn 2014-2020, với quy mô hoạt động khuyến công đa dạng, kinh phí hỗ trợ đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp, hỗ trợ các cơ sở sản xuất công nghiệp điển hình xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật về áp dụng sản xuất sạch hơn… còn nhỏ. Do vậy chưa đủ sức hấp dẫn cũng như thúc đẩy được doanh nghiệp công nghiệp nông thôn mạnh dạn đầu tư, đổi mới sản xuất. Cùng đó, công tác thông tin tuyên truyền về khuyến công chưa đa dạng. Điều này khiến nhiều đối tượng thụ hưởng chưa tiếp cận đầy đủ thông tin về chính sách khuyến công.

Những nỗ lực của Sở Công Thương Thái Bình

Trong giai đoạn 2021-2025, Sở Công Thương Thái Bình đã định ra nhiều giải pháp. Trong đó, từng bước nâng cao hiệu quả hoạt động khuyến công. Phương pháp là triển khai thực hiện 9 nội dung của Nghị định 45/2012/NĐ-CP về khuyến công.

Chính sách cần cụ thể hóa bằng các nguồn vốn từ ngân sách nhà nước. Tỉnh cũng đã huy động các nguồn lực hỗ trợ doanh nghiệp tập trung đầu tư. UBND cũng có đổi mới ứng dụng máy móc, trang thiết bị tiên tiến. Nhờ đó có thể thúc đẩy phát triển sản xuất công nghiệp- tiểu thủ công nghiệp. Xây dựng chính sách khuyến công tập trung theo hướng hỗ trợ nâng cao chất lượng sản phẩm. Mục tiêu là đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng. Đồng thời đây cũng là cách để công nghiệp thân thiện với môi trường Như vậy sẽ nâng cao tính cạnh tranh của sản phẩm. Mục tiêu cuối cùng là mở rộng và giữ vững thị trường tiêu thụ.

Chương trình khuyến công là gì?

công ty ở Thái Bình

Chương trình khuyến công quốc gia là tập hợp các nội dung, nhiệm vụ về hoạt động khuyến công quốc gia và địa phương trong từng giai đoạn. Chương trình này được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Đây là chương trình với mục tiêu khuyến khích phát triển công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp. Nó áp dụng sản xuất sạch hơn trong công nghiệp. Mục đích là để nâng cao hiệu quả sản xuất. Nhờ đó chính sách góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế – xã hội, lao động ở các địa phương. Đa số các chương trình này sẽ kéo dài từ 5 năm 1 lần.

Phát biểu của đại diện Sở Công Thương Thái Bình

Theo đại diện Sở Công Thương Thái Bình, các giải pháp trên có mục tiêu nâng cao chất lượng công tác. Chúng còn giúp khuyến công Thái Bình hoàn thành 100% nhiệm vụ trong giai đoạn 2021-2025. Trong đó, có việc tổ chức đào tạo nghề cho 2.000 lao động. Tỉnh cũng xây dựng 5 đề án mô hình trình diễn kỹ thuật vào sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp. Nhờ đó tỉnh đã hỗ trợ 100 cơ sở ứng dụng máy móc hiện đại và tiếp nhận chuyển giao công nghệ và tiến bộ kỹ thuật vào các khâu sản xuất. Mục đích là hỗ trợ phát triển sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu. Bên cạnh đó là liên doanh, liên kết phát triển cụm công nghiệp…

Để trợ sức cho khuyến công đạt mục tiêu, Sở Công Thương Thái Bình cũng đề xuất UBND tỉnh tăng thêm nguồn kinh phí sự nghiệp khuyến công địa phương đến năm 2025 là 10 tỷ đồng/năm, để phục vụ mục tiêu hỗ trợ doanh nghiệp công nghiệp nông thôn, cơ sở sản xuất tại làng nghề đổi mới công nghệ, nâng cao năng lực sản xuất. Đề nghị tăng vốn khuyến công để đầu tư phát triển hạ tầng cụm công nghiệp, hệ thống thiết bị thông tin phục vụ cho công tác khuyến công…

Tags: , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *